Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Generál Grant pije. Zeptejte se generála co pije a pošlete každému mému generálu sud té kořalky. Lincoln Abraham | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat. Iljás Ibn Júsuf Nizámí | Detail citátu

Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce. Aeschylus | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto. Neznámý autor | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Pivo po víně - jedině pro svině, vino po pivu - hodno obdivu. Německá přísloví | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít. Neznámý autor | Detail citátu

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady. Sokrates | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát. Achard Marcel | Detail citátu

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách. Louis Pasteur | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Víno působí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. Francis Bacon | Detail citátu

Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Harvey Allen | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Víno jest zrcadlo mysli. České přísloví | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Lepší je pivo pít než dvě tchýně mít. Neznámý autor | Detail citátu

Můj denní režim: do 11,00 úřadování v posteli, po obědě hodina spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazit Hitlera! Winston Churchill | Detail citátu

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. Johann Wolfgang von Goethe | Detail citátu

Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř. Isaac Asimov | Detail citátu

Víno šeptá: Kolik jsem přineslo dobra to nevím, ale neštěstí, které jsem způsobilo, je nekonečné. Arménská přísloví | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínské přísloví | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. Zsigmond Móricz | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Neznámý autor | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Neznámý autor | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Když popíjíme, starosti podřimují. Anakreón z Teu | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem. Lech Przeczek | Detail citátu

...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti. Anakreón z Teu | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Jiří Sovák | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Latinská přísloví | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol. Jiří Švejda | Detail citátu

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá. Vladimír Páral | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Imre Forbáth | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka. Neznámý autor | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den. George Gordon Byron | Detail citátu

Víno je možno považovat za nejhygieničtější a nejzdravější nápoj. Louis Pasteur | Detail citátu

Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. Friedrich von Logau | Detail citátu

Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu. Charles Darwin | Detail citátu

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva. Milan Růžička | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější. Plútarchos z Chairóneie | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně hlouposti hltáme. Po sektu hlouposti děláme. Vidal Henri | Detail citátu

K pořádné oslavě patří pořádné maso a pořádné pivo. Fratišek Kovařík | Detail citátu

Já hledal to správný slovo, a on si tě koupil za pivo. Vladimír Páral | Detail citátu

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka. Jan Cimický | Detail citátu

U vína se nemají vést spory. Walther | Detail citátu

Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..