Já hledal to správný slovo, a on si tě koupil za pivo. Vladimír Páral | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně. Neznámý autor | Detail citátu

Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. Friedrich von Logau | Detail citátu

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“ Maro Publius Vergilius | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout. Neznámý autor | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl. Šalamoun | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. Zsigmond Móricz | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto. Neznámý autor | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní. Jerome K. Jerome | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Neznámý autor | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně hlouposti hltáme. Po sektu hlouposti děláme. Vidal Henri | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek. Neznámý autor | Detail citátu

Nic nejíst a nepít je v tom alkohol. Návštěvníci | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. Francis Bacon | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají. Ladislav Muška | Detail citátu

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. Slovácká přísloví | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady. Sokrates | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když popíjíme, starosti podřimují. Anakreón z Teu | Detail citátu

Dobré víno a krásná žena - dva sladké jedy. Turecká přísloví | Detail citátu

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka. Jan Cimický | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Když vchází víno, odchází tajemství. Arménská přísloví | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Víno jest zrcadlo mysli. České přísloví | Detail citátu

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít. Neznámý autor | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Latinská přísloví | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínské přísloví | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Teprve pivo učinilo žízeň krásnou. Neznámý autor | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Alkohol nepomáhá najít odpovědi. Jen pomáha zapomenout otázky. Jaroš Ivo | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. Neznámý autor | Detail citátu

U vína se nemají vést spory. Walther | Detail citátu

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Víno a peníze mění i mravy mudrce. Walther | Detail citátu

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Edmondo De Amicis | Detail citátu

Víno nemá závory. Česká přísloví | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce. Ladislav Muška | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Neznámý autor | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Lepší je pivo pít než dvě tchýně mít. Neznámý autor | Detail citátu

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka. Neznámý autor | Detail citátu

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách. Louis Pasteur | Detail citátu

Ženy jsou dřevitá vína v bedně života. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Život je krásný, ale nejlepší je když je člověk trochu ožralej. Vtom rauši se to nějak lépe zvládá. Kolotoč | Detail citátu

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější. Plútarchos z Chairóneie | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol. Jiří Švejda | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón z Teu | Detail citátu

Víno dodává odvahy. Ovidius | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněnej mor, to se na tohle musí jít s technikou sakra pomalu. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Hrabě Fernéty. Polívka Bolek | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Imre Forbáth | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..