Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

K pořádné oslavě patří pořádné maso a pořádné pivo. Fratišek Kovařík | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Imre Forbáth | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den. George Gordon Byron | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. Ovidius | Detail citátu

Pivo po víně - jedině pro svině, vino po pivu - hodno obdivu. Německá přísloví | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky. Ilja Arnoldovič Ilf | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl. Šalamoun | Detail citátu

Ženy jsou dřevitá vína v bedně života. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich von Logau | Detail citátu

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek. Neznámý autor | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón z Teu | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají. Ladislav Muška | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Víno a peníze mění i mravy mudrce. Walther | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění. Alfons Aragonský | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva. Milan Růžička | Detail citátu

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat. Iljás Ibn Júsuf Nizámí | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínské přísloví | Detail citátu

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. William Shakespeare | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

Noc, laska a víno, ty nemohou rozumně radit. Ovidius | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. Friedrich von Logau | Detail citátu

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Navrhuji aby výroba whisky byla osvobozena od všech daní. Je to poslední radost, která mi v životě zbyla (je mi 86 let). Poslanec Horní sněmovny lordů | Detail citátu

Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. Francouzské přísloví | Detail citátu

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo. Vladimír Renčín | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní. Jerome K. Jerome | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně. Neznámý autor | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Pijanství je prý vlastně pozvolná sebevražda. To je jen půl pravdy. Kdyby byly postaveny pomníky těm, kdož se upili, a oněm, jež trocha alkoholu zachránila před sebevraždou, trvala by nám procházka v lese druhých neskonale déle než v tom prvých. Fridrich Dürenmatt | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. Zsigmond Móricz | Detail citátu

Vyhni se opilému, jakož i bláznu! České přísloví | Detail citátu

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát. Achard Marcel | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Život je krásný, ale nejlepší je když je člověk trochu ožralej. Vtom rauši se to nějak lépe zvládá. Kolotoč | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“ Maro Publius Vergilius | Detail citátu

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Víno šeptá: Kolik jsem přineslo dobra to nevím, ale neštěstí, které jsem způsobilo, je nekonečné. Arménská přísloví | Detail citátu

Teprve pivo učinilo žízeň krásnou. Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Já hledal to správný slovo, a on si tě koupil za pivo. Vladimír Páral | Detail citátu

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Edmondo De Amicis | Detail citátu

Voda mladým, víno starým. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Když popíjíme, starosti podřimují. Anakreón z Teu | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Generál Grant pije. Zeptejte se generála co pije a pošlete každému mému generálu sud té kořalky. Lincoln Abraham | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Alkohol nepomáhá najít odpovědi. Jen pomáha zapomenout otázky. Jaroš Ivo | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Víno působí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa. Diogenés Ze Sinópy | Detail citátu

Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce. Ladislav Muška | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Dobré víno a krásná žena - dva sladké jedy. Turecká přísloví | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Neznámý autor | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Hrabě Fernéty. Polívka Bolek | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka. Jan Cimický | Detail citátu

Víno dodává odvahy. Ovidius | Detail citátu

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem. G. Christoph | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..