Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich von Logau | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Hrabě Fernéty. Polívka Bolek | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Neznámý autor | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Neznámý autor | Detail citátu

Život je krásný, ale nejlepší je když je člověk trochu ožralej. Vtom rauši se to nějak lépe zvládá. Kolotoč | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Dům plný dcer je jako sklep plný zkyslého piva. Holandská přísloví | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo | Detail citátu

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. Slovácká přísloví | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem. Lech Przeczek | Detail citátu

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek. Neznámý autor | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den. George Gordon Byron | Detail citátu

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem. G. Christoph | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Víno je možno považovat za nejhygieničtější a nejzdravější nápoj. Louis Pasteur | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Vyhni se opilému, jakož i bláznu! České přísloví | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Voda mladým, víno starým. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít. Neznámý autor | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout | Detail citátu

Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob! Japonská přísloví | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Navrhuji aby výroba whisky byla osvobozena od všech daní. Je to poslední radost, která mi v životě zbyla (je mi 86 let). Poslanec Horní sněmovny lordů | Detail citátu

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“ Maro Publius Vergilius | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Jiří Sovák | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo. Vladimír Renčín | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Neznámý autor | Detail citátu

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Když popíjíme, starosti podřimují. Anakreón z Teu | Detail citátu

Víno působí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

Nic nejíst a nepít je v tom alkohol. Návštěvníci | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa. Diogenés Ze Sinópy | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Noc, laska a víno, ty nemohou rozumně radit. Ovidius | Detail citátu

Je příliš pozdě myslit na víno, když je sud prázdný. Ruská přísloví | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Teď vínem zažeňte starosti. Quintus Horatius Flaccus | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Víno a peníze mění i mravy mudrce. Walther | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Ženy jsou dřevitá vína v bedně života. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti. Anakreón z Teu | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat. Iljás Ibn Júsuf Nizámí | Detail citátu

Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. Friedrich von Logau | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. Francouzské přísloví | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Pijanství je prý vlastně pozvolná sebevražda. To je jen půl pravdy. Kdyby byly postaveny pomníky těm, kdož se upili, a oněm, jež trocha alkoholu zachránila před sebevraždou, trvala by nám procházka v lese druhých neskonale déle než v tom prvých. Fridrich Dürenmatt | Detail citátu

Víno nemá závory. Česká přísloví | Detail citátu

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout. Neznámý autor | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Neznámý autor | Detail citátu

Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu. Charles Darwin | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Edmondo De Amicis | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka. Neznámý autor | Detail citátu

Majitel auta stále šetří: jezdí-li, ušetří za alkohol, pije-li, ušetří za benzín, činí-li obé současně, ušetří za nájem, světlo a otop. Alf Scorell | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. William Shakespeare | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. Čínská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..