Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, vesel býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí! České přísloví | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. Slovácká přísloví | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Imre Forbáth | Detail citátu

Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob! Japonská přísloví | Detail citátu

Víno dodává odvahy. Ovidius | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

K pořádné oslavě patří pořádné maso a pořádné pivo. Fratišek Kovařík | Detail citátu

Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Víno je možno považovat za nejhygieničtější a nejzdravější nápoj. Louis Pasteur | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Neznámý autor | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Pijanství je prý vlastně pozvolná sebevražda. To je jen půl pravdy. Kdyby byly postaveny pomníky těm, kdož se upili, a oněm, jež trocha alkoholu zachránila před sebevraždou, trvala by nám procházka v lese druhých neskonale déle než v tom prvých. Fridrich Dürenmatt | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti. Anakreón z Teu | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá. Vladimír Páral | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Latinská přísloví | Detail citátu

Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce. Ladislav Muška | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Dům plný dcer je jako sklep plný zkyslého piva. Holandská přísloví | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít. Neznámý autor | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Je příliš pozdě myslit na víno, když je sud prázdný. Ruská přísloví | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější. Plútarchos z Chairóneie | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

Alkohol nepomáhá najít odpovědi. Jen pomáha zapomenout otázky. Jaroš Ivo | Detail citátu

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo. Vladimír Renčín | Detail citátu

Generál Grant pije. Zeptejte se generála co pije a pošlete každému mému generálu sud té kořalky. Lincoln Abraham | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem. G. Christoph | Detail citátu

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl. Šalamoun | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka. Jan Cimický | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. William Shakespeare | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř. Isaac Asimov | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce. Aeschylus | Detail citátu

Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Víno a peníze mění i mravy mudrce. Walther | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Když vchází víno, odchází tajemství. Arménská přísloví | Detail citátu

Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. Ovidius | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Jiří Sovák | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

Teď vínem zažeňte starosti. Quintus Horatius Flaccus | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady. Sokrates | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Pivo po víně - jedině pro svině, vino po pivu - hodno obdivu. Německá přísloví | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Neznámý autor | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout. Neznámý autor | Detail citátu

U vína se nemají vést spory. Walther | Detail citátu

Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. F. Kohout | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Harvey Allen | Detail citátu

Život je krásný, ale nejlepší je když je člověk trochu ožralej. Vtom rauši se to nějak lépe zvládá. Kolotoč | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínské přísloví | Detail citátu

Voda mladým, víno starým. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..