Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno. Charlie Chaplin | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Víno jest zrcadlo mysli. Česká přísloví | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich von Logau | Detail citátu

Dům plný dcer je jako sklep plný zkyslého piva. Holandská přísloví | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto. Neznámý autor | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. Johann Wolfgang von Goethe | Detail citátu

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout. Neznámý autor | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě. Imre Forbáth | Detail citátu

Je příliš pozdě myslit na víno, když je sud prázdný. Ruská přísloví | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají. Ladislav Muška | Detail citátu

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít. Neznámý autor | Detail citátu

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát. Achard Marcel | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Pijanství je prý vlastně pozvolná sebevražda. To je jen půl pravdy. Kdyby byly postaveny pomníky těm, kdož se upili, a oněm, jež trocha alkoholu zachránila před sebevraždou, trvala by nám procházka v lese druhých neskonale déle než v tom prvých. Fridrich Dürenmatt | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

Teď vínem zažeňte starosti. Quintus Horatius Flaccus | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Honoré de Balzac | Detail citátu

Životem se jen tak nepropiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněnej mor, to se na tohle musí jít s technikou sakra pomalu. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem. G. Christoph | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně hlouposti hltáme. Po sektu hlouposti děláme. Vidal Henri | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější. Plútarchos z Chairóneie | Detail citátu

Vyhni se opilému, jakož i bláznu! České přísloví | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem. Lech Przeczek | Detail citátu

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka. Japonská přísloví | Detail citátu

Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, vesel býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí! České přísloví | Detail citátu

Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky. Ilja Arnoldovič Ilf | Detail citátu

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo | Detail citátu

Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. Francouzské přísloví | Detail citátu

Teprve pivo učinilo žízeň krásnou. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Edmondo De Amicis | Detail citátu

Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Víno nemá závory. České přísloví | Detail citátu

Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. Friedrich von Logau | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Hrabě Fernéty. Polívka Bolek | Detail citátu

U vína se nemají vést spory. Walther | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat. Iljás Ibn Júsuf Nizámí | Detail citátu

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. Čínská přísloví | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Víno jest zrcadlo mysli. České přísloví | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Harvey Allen | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Neznámý autor | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínské přísloví | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Víno nemá závory. Česká přísloví | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách. Louis Pasteur | Detail citátu

Jsi báječná žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo. Vladimír Renčín | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce. Aeschylus | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Neznámý autor | Detail citátu

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady. Sokrates | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..