Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Když se žena vdává, řekne ano, a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. André Masson | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá. Shakespeare William | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje! Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo. Jean Paul | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Žená, která není hloupá, potká dříve nebo později trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která je hloupá potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něj trosku. Podaří se jí to vždycky. Cesare Pavese | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. Joseph Joubert | Detail citátu

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Žáček Jiří | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho. Králová Jaroslava | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Christian Morgenstern | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. Shakespeare William | Detail citátu

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. Shakespeare William | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek. N.N. | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala. Kurt Götz | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Balzac Honoré de | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..