Další citáty pro téma ženy

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij | Detail citátu

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou. Pitigrilli | Detail citátu

Když se žena vdává, řekne ano, a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. André Masson | Detail citátu

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane. Mark Twain | Detail citátu

Z mého pohledu je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Jan Werich | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Nejsilnější voda na světě jsou ženské slzy. Morley John | Detail citátu

Ženy by byly zoufalé, kdyby je příroda stvořila tak, jak vypadají díky módě. Julie Jeanne Éléonore de Lespinasseová | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzská přísloví | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Žena musí vypadat tak moudře, aby její hloupost byla milým překvapením. Karl Kraus | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic. Žáček Jiří | Detail citátu

Ženy jsou jako kouzelnické triky. Abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět. William Congreve | Detail citátu

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu ať ji má nebo nemá. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty. Twain Mark | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..