Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic. Žáček Jiří | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Potíž ze životem spočívá v tom, že je na světě tolik krásných žen a tak málo času. Barrymore John | Detail citátu

Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají. Dušan Radovič | Detail citátu

Nechtějte od své ženy, aby byla dokonalá. Přejte si jen, aby věděla, že dokonalá není. Jean Rostand | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena vás může přestat milovat, může z vás být otrávená, může vás opustit, nenávidět, zapomenout, ale nesmí vámi pohrdat. Jean-Paul Belmondo | Detail citátu

Má žena zahájila dietu. Kokosy a banány. Neztratila ani deko, ale umí lézt na stromy. Henry Youngman | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledí na svůj prospěch. Balzac Honoré de | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Anatole France | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví. André Brie | Detail citátu

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet. Jaroslav Durych | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Ženské nemají smysl pro nesmysl. Werich Jan | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná žena odložila. S muži již není tak vybíravá. Françoise Saganová | Detail citátu

Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví | Detail citátu

Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. Emanuel Hruška | Detail citátu

Každá žena je krásná ve tmě, z dálky nebo pod slunečníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Nikdy se nesnažte udělat dojem na ženu, protože pokud se vám to povede, bude to od vás požadovat po celý zbytek života. William Claude Fields | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. Anatole France | Detail citátu

Pravá žena opovrhuje mužovou slabostí, protože se cítí silnější než on. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..