Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti?

Autor citátu: Anatole France     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska. Dalajlama | Detail citátu

Člověk se nasytí všeho, i lásky. Homér | Detail citátu

Ztrácí se vzdálená láska, nová však přichází hned. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? France Anatole | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu. Robert Graves | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub. Honoré de Balzac | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. N.N. | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. N.N. | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..