Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti?

Autor citátu: Anatole France     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Nepřítomnost léčí lásku. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Ach lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš? Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání. Halas František | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata. Machová Klára | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Oscar Wilde | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Z fyzikálního hlediska je láska podmíněna dvěma přírodními jevy - přitažlivostí a třením. William Henry Bragg | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží. William Glasser | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..