Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není.

Autor citátu: Anatole France     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Není pořád májový večer. Holandská přísloví | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není. Anatole France | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Život nejenom, že začíná po čtyřicítce - on se začíná předvádět! N.N. | Detail citátu

Život je jak nehoda v autě, přežiješ anebo nepřežiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Nic nevyváží hodnotu lidského života - leda větší počet lidských životů. Gabriel Laub | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Konfucius | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Latinská přísloví | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Někdy prostě člověk nemůže udělat to co chce, ale to co je správné! Vašutová Adéla | Detail citátu

Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je. T.A.Harris | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. William Hazlitt | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Index životních nákladů - oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život společný. Lansky Paul | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život věčnosti je jedině v lásce. Jakob Böhme | Detail citátu

Život není nic lehkého. Miny jsou vždycky někde ukryté. Robert Fulghum | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..