Žena bez poprsí, to je jako postel bez peřin.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Když už je nám lhostejná, pak i žena na kolenou je velká přítěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech. George Bernard Shaw | Detail citátu

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Dobře vychovaná kočička si nehraje s myší, která jí nebyla představena. Jacques Prévert | Detail citátu

Ženské nemají smysl pro nesmysl. Werich Jan | Detail citátu

Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. Žáček Jiří | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Pozorně poslouchej co ti žena radí, abys to mohl udělat naopak. Čečenská přísloví | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala. Charles Aznavour | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Yutang Lin | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy. Balzac Honoré de | Detail citátu

Ten, kdo může, ať se ženám radši vyhne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. Emanuel Hruška | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzská přísloví | Detail citátu

I když se vdané paní nijak zvlášť nemají rády, drží přece mlčky spolu, zejména proti mladým děvčatům. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajské přísloví | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..