Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny.

Autor citátu: Anatole France     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Když si neodpočineš na ňadrech ženy, tak to není láska. Petr Bezruč | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí. John Thomas Flynn | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Láska jako taková by měla být především duševní záležitostí, tělesným třením až naposled. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Všeho, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom vzlétli, musíme se obejmout. De Crescenzo Luciano | Detail citátu

Láska přináší jen samý nepokoj a strach. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem. Abraham Lincoln | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Láska, která nemohla umřít, nebyla láskou. Berthold Auerbach | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy. Euripidés | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Pravá láska je velké umění být činným v duši. Sigmund Freud | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

Láska žádá všechno a úplně právem. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Velká láska je již téměř bezpohlavní. Aristoteles | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly. Vincent van Gogh | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..