Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena ze zajíce v lásce udělá do rána kance. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu. Arabská přísloví | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzské přísloví | Detail citátu

Jenom žena ví, čeho je žena schopna. Maugham William Somerset | Detail citátu

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Sharif Omar | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky - nevybírat při umělém osvětlení. Fernandel | Detail citátu

Výstřel ze startovní pistole a tikot biologických hodin ženy mají stejný efekt: muži začnou rychle utíkat. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné se s tím nespokojí. Jablonskij | Detail citátu

Pro zamilovaného je žena, kterou miluje, vždy nevypočitatelnou bytostí. Hugo von Hofmannsthal | Detail citátu

Sex-appeal je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už beztoho znají. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Jsou dva druhy žen. Oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. Slaughterová Louise McIntosh | Detail citátu

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem, muži představují vítězství ducha nad morálkou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. Emanuel Hruška | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Žena je jako lilie, jemný muž se jí neodváží dotknout, ale příjde osel a sežere ji. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". Sophia Lorenová | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. Joseph Joubert | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy, které se dobře vdaly, jezdí do práce autem. Vozí je muži, kteří se špatně oženili. Dušan Radovič | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..