Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je její nejslabší zbraní - otupí se zvykem. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Ženy, které moc mluví, se nedají poslouchat. Ani použít k něčemu jinému. Dušan Radovič | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. Emanuel Hruška | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety do popelníku. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Ženy se nikdy nedají přesvědčit uvahou ani důkazem. Jen citem a silou. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. Bauer Bruno | Detail citátu

Ženy nevidí co pro ně děláme, ony vidí jen, to co neděláme. Courteline George | Detail citátu

Ženy jsou jako španělské domy. Mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Immanuel Kant | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. Achard Marcel | Detail citátu

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. Shakespeare William | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Víte kdy má ženská vyndat ruce ze dřezu? Když přivezou uhlí! Bílá Lucie | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Žena se v každém případě podílí na manželových neúspěších. Milující je nese spolu s ním. Nemilující je zapříčiňuje. Ladislav Muška | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín. Běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Alfred de Musset | Detail citátu

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá. Shakespeare William | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..