Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma ženy

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. Emanuel Hruška | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Žena je ochotna milovat každého muže, který je ochoten denně ji říkat, že ji miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily. John Waugh | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Sex-appeal je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už beztoho znají. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Mě ženy nikdy nepůsobily drobné nepříjemnosti, mě vždy zničily úplně (z filmové komedie Vražedný týden). Pešek Ladislav | Detail citátu

Je-li žena rezervovaná, tedy určitě ne pro vás. Ladislav Muška | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. André Maurois | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Cítila přímo magickou přitažlivost k mužům s vysokým bankovním kontem. Lech Przeczek | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Žena, která se chlubí, že věnovala manželovi svá nejkrásnější léta, se většinou nemá čím chlubit. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Ženy nenávidí revoluci a revolucionáře. Mají rády muže poddajné, kteří jsou vážení v bance a nechodí nikdy pozdě k obědu. Henry Louis Mencken | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. Václav Havel | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Francis Bacon | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..