Dokud žijeme, učíme se žít.

Autor citátu: Jaroslav Vrchlický     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. N.N. | Detail citátu

Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj. Samuel Butler | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Laub Gabriel | Detail citátu

Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, když bych to měl udělat. Steve Mariucci | Detail citátu

Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít. Samuel Johnson | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

První pravidlo provozu životních cest: většina dobře prošlapaných cest nikam nevede. Murphy | Detail citátu

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. Čínské přísloví | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. Lucretius Titus Carus | Detail citátu

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Josef Čapek | Detail citátu

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? Neznámý autor | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Jen rány dávají tvar věcem. I životu! Karel Schulz | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Nezačínej den pitím octa. Malajská přísloví | Detail citátu

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Williams Tennessee | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..