I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Téma: ženy | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Téma: láska | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Téma: život | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Téma: štěstí | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života, nic nám ji, právě ji, nenahradí. Téma: život | Detail citátu