Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší.

Autor citátu: Antoine de Saint-Exupéry     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci. John James Osborne | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila. Kafka Franz | Detail citátu

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Život je cesta, ktorá nás skúsenosťami učí byť lepšími. Skalová Mária | Detail citátu

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Konfucius | Detail citátu

Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ. Wojtkiewicz Witold | Detail citátu

Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt. Angelo Giuseppe Roncalli | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Achard Marcel | Detail citátu

Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalajlama | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem. Gerhard Uhlenbruck | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného. Terezie z Ávily | Detail citátu

Život je na doživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plútarchos | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..