Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.

Autor citátu: Angelo Giuseppe Roncalli     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti. N.N. | Detail citátu

Není nic poučnějšího, než rána do hlavy. Člověk aspoň zjistí, že do ní může dostat. Miler Jakub | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalajlama | Detail citátu

Někdy i žít je statečným činem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život. Buddha | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Prožívejte, každý den tak, jako by byl poslední a neoddávejte se naději, že zítra bude všechno lepší. N.N. | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk se celý život jenom za něčím žene a pořád někam spěchá, ale jakoukoliv cestou dojde pouze na konec svého života. Friedrichová Anna | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Latinská přísloví | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá. Franz Kafka | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Na ničem, co se stane po dvanáctém roce našeho života, už moc nezáleží. James Matthew Barrie | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon | Detail citátu

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - ale važte si ho. Gabriel Laub | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..