Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.

Autor citátu: Renan Joseph Ernest     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. N.N. | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli. Christian Fürchtegott Gellert | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Život sestává z mnoha malých mincí, a kdo je umí sbírat, má bohatství. Jean Anouilh | Detail citátu

Život je pes a proto žít je psina :-) Neznámý autor | Detail citátu

Život není boj. Je bojem, když ho neumíme žít. Brixiová Anna | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. Čínské přísloví | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě. Jules Renard | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Šukšin Vasilij Markovič | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Reálný život člověka je často život, který jsme nikdy nevedli. Oscar Wilde | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat. Charles Kingsley | Detail citátu

Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. Ed Boenis | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Reverdy Pierre | Detail citátu

Life is what happens to you while you are busy making other things. John Lennon | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..