Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec.

Autor citátu: Henry de Montherlant     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka. Gabriel Laub | Detail citátu

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou. Božena Němcová | Detail citátu

Nejlepší učitel je život. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Život - to je dlouhá smrt. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Život je na doživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Šukšin Vasilij Markovič | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. N.N. | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm. Lewis Dowell | Detail citátu

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života. Karel Schulz | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. Walt Whitman | Detail citátu

Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění. Gabriel Laub | Detail citátu

Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt. Angelo Giuseppe Roncalli | Detail citátu

Život je pevnost, o které ani já, ani vy nic nevíme. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..