Čím je život těžší, tím je hezčí.

Autor citátu: Šukšin Vasilij Markovič     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Někdy prostě člověk nemůže udělat to co chce, ale to co je správné! Vašutová Adéla | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! Marie Curie-Sklodowská | Detail citátu

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Život je jak nehoda v autě, přežiješ anebo nepřežiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá. Franz Kafka | Detail citátu

Život je jen půjčka, kterou splácíme s úroky. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Život je krátký. Umění dlouhé. Vladimír Mináč | Detail citátu

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. George Bernard Shaw | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím. Walt Whitman | Detail citátu

Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka. Nicolas Ronald Alexis | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. G.B.Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..