Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

Autor citátu: Jean Jacques Rousseau     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život jako celek nepřikládá smrti váhu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zvykni si na to, že máš jenom sebe. Pod sebou peklo a nahoře nebe. Neznámý autor | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. Albert Camus | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čassi vždycky najde. Halley Arthur | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. N.N. | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. Jean Paul | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Kdepak hlídat pořádek, půl života je pryč. Josef Saudek | Detail citátu

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. Václav Havel | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec. Henry de Montherlant | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Show must go on! Fredy Mercury | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. William Hazlitt | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón z Rhamnúntu | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. N.N. | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..