Přátelské služby se neúčtují.

Autor citátu: Česká přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy. Edward George Earl Bulwer-Lytton | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. České přísloví | Detail citátu

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci. Shakespeare William | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátele. Anglické přísloví | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč. N.N. | Detail citátu

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry Jane | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. Jack London | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..