Další citáty pro téma přátelství

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátelé. Anglické přísloví | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. Martin Luther | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy a staví na ně mokré sklenice. Edwin Arlington Robinson | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. William Collins | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Drž se nové cesty a starého přítele. Slovenská přísloví | Detail citátu

Nepřichází hora k hoře, ale měl by člověk k člověku. Perské přísloví | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. Eskymácká přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Napomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli. N.N. | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Teplý úsměv hřeje celou zimu. Japonské přísloví | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Latinská přísloví | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. Camus Albert | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..