Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.

Autor citátu: Pierre Bonnard     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Francis | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. N.N. | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Shakespeare William | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze. České přísloví | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš chlubit, a co na něm budeš chtít. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínská přísloví | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polská přísloví | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladký, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz. Twain Mark | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátele. Anglické přísloví | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..