Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.

Autor citátu: Pierre Bonnard     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. Jack London | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Pokaždé, když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás pozoruje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy kdo prohrál. Hass Aaron | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. Eskymácká přísloví | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. Gabriel Laub | Detail citátu

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Lepší je být na světě bez peněz než bez přátel. Německé přísloví | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Aristoteles | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátelé. Anglické přísloví | Detail citátu

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..