Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Muž a žena mohou být skutečnými přáteli až poté, co se spolu vyspí. Jaromír Nohavica | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. Mongolské přísloví | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Aristoteles | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. N.N. | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Ke štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos | Detail citátu

Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy. Edward George Earl Bulwer-Lytton | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami. Čínské přísloví | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. Crane | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy kdo prohrál. Hass Aaron | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna | Detail citátu

Žádná vlastnost nezíská člověku tolik přátel jako schopnost obdivovat vlastnosti druhých. James Boswell | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..