Zbytečný člověk nemá přítele.

Autor citátu: Arabské přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl očekávat. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl přátelství. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Nepřichází hora k hoře, ale měl by člověk k člověku. Perské přísloví | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard | Detail citátu

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe. Slovinská přísloví | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglické přísloví | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Lepší je být na světě bez peněz než bez přátel. Německé přísloví | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se. André-Pierre Dac | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..