Netrpím přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže.

Autor citátu: Bernard Le Bouvier de Fontenelle     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou? Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny. Africká přísloví | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč. N.N. | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš chlubit, a co na něm budeš chtít. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joseph Joubert | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Lépe ztratit přítele než vtip. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. Gabriel Laub | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polská přísloví | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Němcová Božena | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..