Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.

Autor citátu: Čínské přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy kdo prohrál. Hass Aaron | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Shakespeare William | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. Crane | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. William Shakespeare | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dřive, než by o to požádal. N.N. | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. Německá přísloví | Detail citátu

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání Platón | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..