V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním.

Autor citátu: Oscar Wilde     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. Abrham Alikjan | Detail citátu

Nejvznešenější představy o lásce mají ti, kteří ji nikdy nepoznali. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku. Sokrates | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství. Louise Beal | Detail citátu

True friends will tell each other tough things. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe.. Golichová Aneta | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Obdiv velebí, avšak láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. Shakespeare William | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Mark Twain | Detail citátu

Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy. John P. Kotter | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist. Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Theodor Fontane | Detail citátu

Život bez hříchů je jako život bez lásky. Bianka | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybuje, kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..