Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy. Voltaire | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí, proti nemocem, o nichž vědí ještě míň, lidem, o kterých nevědí vůbec nic. Voltaire | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love. Dr. Moog | Detail citátu

A goal is a dream with a deadline. Harvey Mackay | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Démokritos | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Hlas lidu je posvátný. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem. Karl May | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. Benjamin Mays | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí. Ralph Wlado Emerson | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat. Jack Welch | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou. John King | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Aristoteles | Detail citátu

Co se týče předpovídání budoucnosti mají ekonomové a meteorologové mnoho společného. Ronald Coase | Detail citátu

Měl jsem sen. Martin Luther King | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Člověk má dělat to, co dělat umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Desetkrát opakované se začne líbit. Quintus Horatius | Detail citátu

Špatné zprávy často bolí, ale velmi často osvobozují. Jack Welch | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Kdo se vynáší, nestojí vysoko. LAOC´ | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Jednoduchost je obtížnější než se obvykle zdá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí. Diane Sawyer | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí. Lao Tse | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Vláda, která toleruje zloděje a tuneláře je sama objektivně vládou zlodějů a tunelářů. Miloš Zeman | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. Martin Luther King | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..