Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. Quintus Horatius | Detail citátu

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví? Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Silní jsme jen silou ducha. František Palacký | Detail citátu

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn | Detail citátu

Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! Jan Werich | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete. Napoleon Hill | Detail citátu

Země je blázinec, do kterého zbytek Universa posílá své blázny. Voltaire | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Václav Klaus | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Časem starosti slábnou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. Dorothy Nevill | Detail citátu

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill | Detail citátu

Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit. Tvrdí-li o něčem, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Hadjime Mitari | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

A goal is a dream with a deadline. Harvey Mackay | Detail citátu

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí, proti nemocem, o nichž vědí ještě míň, lidem, o kterých nevědí vůbec nic. Voltaire | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Špatné příklady se obrací proti těm, kteří je dávají. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon | Detail citátu

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky. Dave Logan | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Měl jsem sen. Martin Luther King | Detail citátu

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Bible | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

V jednoduchosti je síla. Safri | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou - zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi. John Lennon | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

Desetkrát opakované se začne líbit. Quintus Horatius | Detail citátu

Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás. Ptejte se, co můžete vy udělat pro svoji zemi. John Kennedy | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Zpětná vazba, stejně jako sprchování, není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně. Zig Ziglar | Detail citátu

Kdo si nechtěl hubu spálit, musel mlčet, nebo chválit. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka. Carl Spitteler | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe mi sami. Konfucius | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Člověk který stojí na špičkách, nemůže stát dlouho. LAOC´ | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Oscar Wilde | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Křivé poleno hoří zrovna tak dobře, jako rovné. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Co se týče předpovídání budoucnosti mají ekonomové a meteorologové mnoho společného. Ronald Coase | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy. Voltaire | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat. Karol Irzykowski | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás. William King | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..