Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Otevřenost lidi znervózňuje. Jack Welch | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk má dělat to, co dělat umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Hněv je jako plamen, který spaluje veškeré naše sebeovládání, nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci, kterých budeme později litovat. R.F. Baumeister | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování. Jack Welch | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Bible | Detail citátu

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. Charles Dickens | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. Kjell A Nördström | Detail citátu

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. Benjamin Mays | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Kdo si nechtěl hubu spálit, musel mlčet, nebo chválit. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Země je blázinec, do kterého zbytek Universa posílá své blázny. Voltaire | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Slova nepřehluší srdce a cit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás. Ptejte se, co můžete vy udělat pro svoji zemi. John Kennedy | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Kdo se vynáší, nestojí vysoko. LAOC´ | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet. J.D. Loori | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Odvaž se a pak se uvidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Aristoteles | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého. Carl Rogers | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Silní jsme jen silou ducha. František Palacký | Detail citátu

Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Bůh nehraje v kostky. Albert Einstein | Detail citátu

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Martin Luther King | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? R. Montgomery | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Jestliže jste stejní jako vaše konkurence, raději nabídněte nízkou cenu. Jack Trout | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno. P.F. Drucker | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Aristoteles | Detail citátu

Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! Jan Werich | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála. Mary Kay Ash | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..