Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. Kjell A Nördström | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jednoduché neznamená prostoduché. Warren Buffet | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. Charles Dickens | Detail citátu

Pravda sílí neunáhleným zkoumáním, nepravda chvatem a nejistotou. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Nikdo ti neporadí tak dobře jako ty sám. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vláda, která toleruje zloděje a tuneláře je sama objektivně vládou zlodějů a tunelářů. Miloš Zeman | Detail citátu

Moudří nebývají učení, učení nebývají moudří. LAOC´ | Detail citátu

Nad vším vítězí láska: i my se podřiďme lásce. Vergilius | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Michel de Montaigne | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte. Jack Welch | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Bible | Detail citátu

Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás. Václav Klaus | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Potomstvo splatí každému zásluhy, jež mu náleží. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda | Detail citátu

Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků. Francisco de Goya | Detail citátu

Měl jsem sen. Martin Luther King | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Slova nepřehluší srdce a cit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Špatné příklady se obrací proti těm, kteří je dávají. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Řeč těla mluví mnohem více než slova. Neznámý autor | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Zpětná vazba, stejně jako sprchování, není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně. Zig Ziglar | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno. Jack Welch | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Aristoteles | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan Werich | Detail citátu

Člověk který stojí na špičkách, nemůže stát dlouho. LAOC´ | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka. Carl Spitteler | Detail citátu

Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat. Karol Irzykowski | Detail citátu

Známky nám o nás říkají to, co potřebujeme vědět. Jack Welch | Detail citátu

Křivé poleno hoří zrovna tak dobře, jako rovné. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje. Marcus Buckingham | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..