Muž, který jde sám, se může vydat na cestu, jen co se probudí. Ten, kdo cestuje se společníkem, musí ještě počkat, až bude připraven i on. John C. Maxwell | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Úspěch nepřijde za námi; musíme se za ním vydat a získat ho. Marva Collinsová | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry. Abraham Lincoln | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Mé malby se nikdy nevyvedou tak, jak jsem čekal, ale nikdy tím nejsem překvapen. Andy Warhol | Detail citátu

Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Pokud chcete znát teplotu v celém podniku, vložte teploměr do úst jeho vůdce. Rick Warren | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernest Fischer | Detail citátu

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Neutíkej od problémů. Otoč se a jdi je vyřešit! Neznámý autor | Detail citátu

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. John C. Maxwell | Detail citátu

Jestli chcete hvězdy, odměňujte jednotlivce. Jestli chcete týmové hráče, odměňte výsledek týmu. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Chovejte se tak, jak se chcete cítit a brzy se budete cítit tak, jak se chováte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Recept na úspěch: Najděte něco, za co jsou lidé ochotní zaplatit a dělejte to extrémně dobře. Neznámý autor | Detail citátu

Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu. Nelson Mandela | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. Charles Darwin | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane. Zig Ziglar | Detail citátu

Vynikající vedoucí jsou věčnými studenty a rozdělí se o vše, co se naučili. John. C Maxwell | Detail citátu

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi. Teddy Rosevelt | Detail citátu

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Stephen Leacock | Detail citátu

Mnoho lidí si myslí, že zákazníci jsou jako autobusy. Přijíždějí pravidelně a často. Mýlí se! Michael LeBoeuf | Detail citátu

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Sebeúcta předchází úctě druhým. Neznámý autor | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci. P.F. Drucker | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

Skutečný vůdce se pozná podle toho, že jeho lidé vždy nějakým záhadným způsobem odvádějí vynikající práci. John C. Maxwell | Detail citátu

Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně. Sokrates | Detail citátu

Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu. Henry Miller | Detail citátu

Je něco ještě vzácnějšího, cennějšího než schopnosti. Je to schopnost rozpoznat schopnosti. Robert Half | Detail citátu

Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. Tomáš Baťa | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Zůstat stát, znamená propadat se dozadu. Gordon Forward | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. Margaret Carty | Detail citátu

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S. Patton | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty. John C. Maxwell | Detail citátu

Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den. Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den. S.N.Parkinson | Detail citátu

Úkolem vedoucího není hasit požáry. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozmanitých tvarech a podobách. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Potíž s bezohlednou honbou za kariérou v závodě krys spočívá v tom, že i když vyhrajete, zůstáváte krysou. Lily Tomlin | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Velký lídr je jako magnet. Přitahuje další velké lidi a odpuzuje ty malé. Neznámý autor | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti. Milan Zelený | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. Paul Arden | Detail citátu

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. David Gergen | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Po návratu z cest o Češích: Jsme vysoce nespolečenští, je nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti.Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale naše. Jan Baťa | Detail citátu

Leadership je mocná kombinace strategie a charakteru. Jestliže si musíte vybrat zvolte charakter. Norman Schwartzkopf | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat. John Chambers | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..