Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem - pokud ze sebe vydáme to nejlepší. Hal Urban | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou. Jaromír Štetina | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Just like a good customer, it is more effective to retain key employees than to replace them. R.C. Mills | Detail citátu

Kdo si myslí, že vede ostatní a přitom ho nikdo nenásleduje je jenom na procházce. John C. Maxwell | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci. P.F. Drucker | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Aristoteles | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jeden strom les nedělá Biskup Vláďa | Detail citátu

Smích je lidské slunce, dokonalý a nepřekonatelný. Lavičková Barbora | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Můžete zkoušet plavat v řece proti proudu. Po proudu to půjde mnohem lépe. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. Tomáš Baťa | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Úkolem vedoucího není hasit požáry. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Mé malby se nikdy nevyvedou tak, jak jsem čekal, ale nikdy tím nejsem překvapen. Andy Warhol | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Velký lídr je jako magnet. Přitahuje další velké lidi a odpuzuje ty malé. Neznámý autor | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane. Zig Ziglar | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemarněte čas tím, abyste vkládali dovnitř to, co tam chybí. Snažte se naopak vytáhnout ven to, co tam chybí. Marcus Buckingham | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní boty. Zig Ziglar | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S. Patton | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Recept na úspěch: Najděte něco, za co jsou lidé ochotní zaplatit a dělejte to extrémně dobře. Neznámý autor | Detail citátu

Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Potkali jsme nepřítele. Jsme to my. Pogo | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat. M.E de Montaigne | Detail citátu

Jediný člověk před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat. Neznámý autor | Detail citátu

25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek – zadarmo!! Anonymní zaměstnanec | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Dávej pravidla nebo ti je dá někdo jiný a nebudou se ti líbit. Neznámý autor | Detail citátu

Jediná věc, které je třeba se bát, jsme my sami. F.D. Roosevelt | Detail citátu

Mnoho lidí si myslí, že úspěch v jedné oblasti může vynahradit neúspěch v ostatních oblastech. Opravdu může ???... Opravdový úspěch vyžaduje rovnováhu. Stephen R. Covey | Detail citátu

Je něco ještě vzácnějšího, cennějšího než schopnosti. Je to schopnost rozpoznat schopnosti. Robert Half | Detail citátu

Neutíkej od problémů. Otoč se a jdi je vyřešit! Neznámý autor | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty. John C. Maxwell | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Stephen Leacock | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Lidé kteří jsou přesvědčeni, že budou mít úspěch, úspěch mají, i když se opakovaně potýkají s protivenstvím. Jiní mohou od života dostat to nejlepší, a přesto pořád selhávají, protože v sobě vidí poražené. John C. Maxwell | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života. Richard Koch | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Musíte vědět, kam jdete. Nikdo za vámi nepůjde, pokud nevíte, kam míříte. Steve Rivkin | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonské přísloví | Detail citátu

Vést druhé je záležitost srdce, ne hlavy. John C. Maxwell | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama | Detail citátu

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Příležitostí stát se vůdcem je spousta a pro většinu lidí jsou dosažitelné. John C. Maxwell | Detail citátu

Jací jste vy, taková je i vaše firma. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali co umí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat. John Chambers | Detail citátu

Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Neznámý autor | Detail citátu

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. John C. Maxwell | Detail citátu

Jestliže nevíte, kam a kudy v životě jdete, nemůžete vést druhé. Někdo jiný povede Vás. Neznámý autor | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..