Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Neznámý autor | Detail citátu

Musíte vědět, kam jdete. Nikdo za vámi nepůjde, pokud nevíte, kam míříte. Steve Rivkin | Detail citátu

Pokud chcete znát teplotu v celém podniku, vložte teploměr do úst jeho vůdce. Rick Warren | Detail citátu

Just like a good customer, it is more effective to retain key employees than to replace them. R.C. Mills | Detail citátu

Mé malby se nikdy nevyvedou tak, jak jsem čekal, ale nikdy tím nejsem překvapen. Andy Warhol | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

Zůstat stát, znamená propadat se dozadu. Gordon Forward | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy. Peter Drucker | Detail citátu

Muž, který jde sám, se může vydat na cestu, jen co se probudí. Ten, kdo cestuje se společníkem, musí ještě počkat, až bude připraven i on. John C. Maxwell | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Po návratu z cest o Češích: Jsme vysoce nespolečenští, je nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti.Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale naše. Jan Baťa | Detail citátu

Kdo si myslí, že vede ostatní a přitom ho nikdo nenásleduje je jenom na procházce. John C. Maxwell | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Úkolem vedoucího není hasit požáry. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád. Stew Leonard | Detail citátu

Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci. P.F. Drucker | Detail citátu

Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den. Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den. S.N.Parkinson | Detail citátu

Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Neutíkej od problémů. Otoč se a jdi je vyřešit! Neznámý autor | Detail citátu

Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. Tomáš Baťa | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernest Fischer | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty. John C. Maxwell | Detail citátu

Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou. Jaromír Štetina | Detail citátu

Budete-li potlačovat hněv, potlačíte i radost. Neznámý autor | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lidé kteří jsou přesvědčeni, že budou mít úspěch, úspěch mají, i když se opakovaně potýkají s protivenstvím. Jiní mohou od života dostat to nejlepší, a přesto pořád selhávají, protože v sobě vidí poražené. John C. Maxwell | Detail citátu

Jediná věc, která dokáže roztančit kapitál, je talent. Kjell A Nördström | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Vše, co se nám stává je pouze ozvěnou toho, kdo jsme. Jen Gebser | Detail citátu

25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek – zadarmo!! Anonymní zaměstnanec | Detail citátu

Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vůdci přitahují a jsou přitažliví. Lionel Tiger | Detail citátu

Při plnění kolektivních úkolů jsou mnohem výkonnější přátelé než známí. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat. M.E de Montaigne | Detail citátu

Potíž s bezohlednou honbou za kariérou v závodě krys spočívá v tom, že i když vyhrajete, zůstáváte krysou. Lily Tomlin | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu. Henry Miller | Detail citátu

Je to hrozný pocit když váš šéf není na vaší straně. Jack Welch | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí ani neobjevil nové obzory lidské duše. Helen Keller | Detail citátu

Sebeúcta předchází úctě druhým. Neznámý autor | Detail citátu

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Vést druhé je záležitost srdce, ne hlavy. John C. Maxwell | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti. Milan Zelený | Detail citátu

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi. Teddy Rosevelt | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Příležitostí stát se vůdcem je spousta a pro většinu lidí jsou dosažitelné. John C. Maxwell | Detail citátu

Můžete zkoušet plavat v řece proti proudu. Po proudu to půjde mnohem lépe. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Stephen Leacock | Detail citátu

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života. Richard Koch | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní boty. Zig Ziglar | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Úspěch nepřijde za námi; musíme se za ním vydat a získat ho. Marva Collinsová | Detail citátu

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. John C. Maxwell | Detail citátu

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. Thomas A. Edison | Detail citátu

Consumers are statistics. Customers are people. Stanley Marcus | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Vynikající vedoucí jsou věčnými studenty a rozdělí se o vše, co se naučili. John. C Maxwell | Detail citátu

Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu. Benjamin Barber | Detail citátu

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami. Lao-c´(600 př.n.l) | Detail citátu

Jediná věc, které je třeba se bát, jsme my sami. F.D. Roosevelt | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem - pokud ze sebe vydáme to nejlepší. Hal Urban | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale ja si to užíváme. Charles Spurgeon | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..