Rozhodni se, co chceš dělat, rozhodni se, co jsi za to ochotný dát, stanov si priority a pusť se do práce. H.L. Hunt | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní boty. Zig Ziglar | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat. M.E de Montaigne | Detail citátu

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu. Benjamin Barber | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane. Zig Ziglar | Detail citátu

Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád. Stew Leonard | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost. John C. Maxwell | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí ani neobjevil nové obzory lidské duše. Helen Keller | Detail citátu

Recept na úspěch: Najděte něco, za co jsou lidé ochotní zaplatit a dělejte to extrémně dobře. Neznámý autor | Detail citátu

Potkali jsme nepřítele. Jsme to my. Pogo | Detail citátu

Proč chci vyhrát ? Protože nechci prohrát! Max Schmelling | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jací jste vy, taková je i vaše firma. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Jestliže nevíte, kam a kudy v životě jdete, nemůžete vést druhé. Někdo jiný povede Vás. Neznámý autor | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S. Patton | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. Paul Arden | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Po návratu z cest o Češích: Jsme vysoce nespolečenští, je nám nepříjemné, když máme mluvit s lidmi vybraně, vědět s kým mluvit, co jim říci, na co se zeptat. Neumíme jazyky. A neumíme se smát. Jsme tragičtí ve styku s lidmi. Naše sebevědomí je nedostatečné. Nejsme si jisti.Toužíme po izolaci, aby vše bylo malé, ale naše. Jan Baťa | Detail citátu

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Albert Einstein | Detail citátu

Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Consumers are statistics. Customers are people. Stanley Marcus | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

Zůstat stát, znamená propadat se dozadu. Gordon Forward | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Aristoteles | Detail citátu

Jestli chcete hvězdy, odměňujte jednotlivce. Jestli chcete týmové hráče, odměňte výsledek týmu. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. Charles Darwin | Detail citátu

Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. Margaret Carty | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Je něco ještě vzácnějšího, cennějšího než schopnosti. Je to schopnost rozpoznat schopnosti. Robert Half | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

Opravdu důležitých věcí, je jen pár. Marie Dressler | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete. Zig Ziglar | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Muž, který jde sám, se může vydat na cestu, jen co se probudí. Ten, kdo cestuje se společníkem, musí ještě počkat, až bude připraven i on. John C. Maxwell | Detail citátu

Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Leadership je mocná kombinace strategie a charakteru. Jestliže si musíte vybrat zvolte charakter. Norman Schwartzkopf | Detail citátu

Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu. Henry Miller | Detail citátu

Každý, kdo odešel z vaší firmy jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit. Jack Welch | Detail citátu

Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy. Peter Drucker | Detail citátu

Je to hrozný pocit když váš šéf není na vaší straně. Jack Welch | Detail citátu

Jediná věc, která dokáže roztančit kapitál, je talent. Kjell A Nördström | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva | Detail citátu

Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku. Stehen R. Covey | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry. Abraham Lincoln | Detail citátu

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně. Sokrates | Detail citátu

Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala je ten nejcennější talent. Daniel Goleman | Detail citátu

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. David Gergen | Detail citátu

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. John C. Maxwell | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..