Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky. Dave Logan | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Jan Hus | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Co se týče předpovídání budoucnosti mají ekonomové a meteorologové mnoho společného. Ronald Coase | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda | Detail citátu

Too much can confuse you. Jack Trout | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. Quintus Horatius | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

To, co minulo, už nemůžeme změnit. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Praise, like champagne, should be served while it´s still bubbling. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..