Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. Achard Marcel | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žena může žít dva dny z pěkné poklony. Morganová Michéle | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Každá žena se mýlí, dokud nezačne plakat. Pak má najednou vždy pravdu. Thomas Chandler Haliburton | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Latinská přísloví | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu. Arabská přísloví | Detail citátu

Mezi všemi slastmi na nás bezesporu nejvíce působí a dodává naší duši nejvíce energie rozkoš žen. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. Shaw George Bernard | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. Luigi Pirandello | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Některý ženský jsou strašně dětinský. Nedávno mi jedna vlezla do koupelny a potopila mi všechny moje lodičky. Allen Woody | Detail citátu

Povšiml jsem si, že lichotky jsou pro všechny ženy tím největším polštářkem, jaký jim lze poskytnout. Choderlos de Laclos | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Poprvé se žena vdává z lásky, podruhé z touhy po společnosti, potřetí z vypočítavosti a pak už jen ze zvyku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..