Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Jean Dutourd | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Immanuel Kant | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se. Mongolská přísloví | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristoteles | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň. František Kožík | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

I dobří lidé musí často zlému přivyknout. Publilius Syrus | Detail citátu

Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu. Publilius Syrus | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain | Detail citátu

Hranice mezi dobrem a zle, nedějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás. Robert Fulghum | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Charles Dickens | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje. Čečenská přísloví | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce. Ján Johanides | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..