Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. N.N. | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Immanuel Kant | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dobro a zlo jsou jako siamská dvojčata. Nemohou jedno bez druhého existovat. Lech Przeczek | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Christian Morgenstern | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Hranice mezi dobrem a zle, nedějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás. Robert Fulghum | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Immanuel Kant | Detail citátu

Buď dobrý - a budeš sám. Mark Twain | Detail citátu

Obecné dobro se stává okamžitě srozumitelným ve chvíli, kdy je porušováno. Daniel Kroupa | Detail citátu

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli? Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..