Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Každý svého štěstí strůjcem. Sallustius Flavius | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine. Emanuel Bodman | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému. Jirásek Alois | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí je podivuhodné zboží: čím více dáte, tím více vám zůstane. Pascal Blaise | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě. Romain Rolland | Detail citátu

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Samuel Johnson | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věc duše. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věcí duše. Démokritos | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. N.N. | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Camus Albert | Detail citátu

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..