Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma člověk

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonské přísloví | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Budete-li potlačovat hněv, potlačíte i radost. Neznámý autor | Detail citátu

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. John C. Maxwell | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Vynikající vedoucí jsou věčnými studenty a rozdělí se o vše, co se naučili. John. C Maxwell | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

25 let jste mě platili za moje ruce a přitom jste mohli využít i můj mozek – zadarmo!! Anonymní zaměstnanec | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost. John C. Maxwell | Detail citátu

Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci. P.F. Drucker | Detail citátu

Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami. Lao-c´(600 př.n.l) | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem - pokud ze sebe vydáme to nejlepší. Hal Urban | Detail citátu

Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale ja si to užíváme. Charles Spurgeon | Detail citátu

Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně. Peter F. Drucker | Detail citátu

Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu. Nelson Mandela | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti. Milan Zelený | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala je ten nejcennější talent. Daniel Goleman | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch | Detail citátu

Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. Paul Arden | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozmanitých tvarech a podobách. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Vůdci přitahují a jsou přitažliví. Lionel Tiger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..