Přátelé a ctnostní muži jsou totéž.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard | Detail citátu

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Němcová Božena | Detail citátu

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze. České přísloví | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Nepřichází hora k hoře, ale měl by člověk k člověku. Perské přísloví | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..