Přátelé a ctnostní muži jsou totéž.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Václav Zima | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Lépe ztratit přítele než vtip. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Bernard Thomas | Detail citátu

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Klaus Václav | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry Jane | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Shakespeare William | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Bez důvěry není přátelství. Epikúros | Detail citátu

Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde. Marden Orison Swett | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. Arabská přísloví | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč. N.N. | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..