Energie je to, co vše uvádí do pohybu.

Autor citátu: Aristoteles     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Hledal dobré místo, ale všude mu nabízeli práci. Josef Poláček | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Vezmi do ruky sekeru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý. P.J. Meyer | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Omne principium grave (Každý začátek je těžký). Latinské přísloví | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. Robert Frost | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínská přísloví | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací. Běhavý Josef | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Zatímco jeho nohy kráčely mechanicky k pracovišti, jeho myšlenky se vracely zpět. N.N. | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Práce je otec štěstí. Benjamin Franklin | Detail citátu

I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate. Jim Warda | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..