Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.

Autor citátu: Arabské přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Klaus Václav | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Pokaždé, když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás pozoruje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých. Milan Růžička | Detail citátu

Přátelství - deštník, který má ten nedostatek, že ho při špatném počasí musíme odevzdat. Peirre Veron | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Lepší je být na světě bez peněz než bez přátel. Německé přísloví | Detail citátu

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci. Twain Mark | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Muž a žena mohou být skutečnými přáteli až poté, co se spolu vyspí. Jaromír Nohavica | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní. Ernest Hemingway | Detail citátu

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Dříve než začneme milovat své nepřátele, měli bychom se začít chovat lépe ke svým přátelům. Mark Twain | Detail citátu

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Ve dvou se jde i do pekla veseleji. Japonské přísloví | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy kdo prohrál. Hass Aaron | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. Mongolské přísloví | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..