Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Téma: ostatní | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Téma: ostatní | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Téma: ostatní | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Téma: ostatní | Detail citátu

Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou. Téma: manželství | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Téma: lidé | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Téma: ostatní | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Téma: ostatní | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Téma: ostatní | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jen nemám ten samý rozum jako vy. Téma: rozum | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Téma: přátelství | Detail citátu