Stejné myšlení vytváří přátelství.

Autor citátu: Démokritos z Abdér     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. Pierre Bonnard | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Ve dvou se jde i do pekla veseleji. Japonské přísloví | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš chlubit, a co na něm budeš chtít. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Lépe ztratit přítele než vtip. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. N.N. | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. Česká přísloví | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..