Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží. Téma: lidé | Detail citátu

Žít v zemi, kde se nevyskytuje humor, je nesnesitelné, ale ještě nesnesitelnější je v zemi, kde se humor potřebuje. Téma: humor | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Téma: lidé | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Téma: láska | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Téma: přátelství | Detail citátu

Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. Téma: ženy | Detail citátu

Láska je přání dávat. Téma: láska | Detail citátu

Rozum vítězí jen vítězstvím rozumných. Téma: rozum | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Téma: láska | Detail citátu

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. Téma: humor | Detail citátu