Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Téma: život | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Téma: láska | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Téma: ženy | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Téma: láska | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Téma: přátelství | Detail citátu