Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem.

Autor citátu: Francis Bacon     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joseph Joubert | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. Martin Luther | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. Mongolské přísloví | Detail citátu

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. N.N. | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Kdo je bez přátel, žije jen napůl. Francouzské přísloví | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Netrpím přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny. Africká přísloví | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Židovské přísloví | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..