Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Romain Rolland     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy. Edward George Earl Bulwer-Lytton | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabská přísloví | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Kde jsou přátelé, tam je i pomoc. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zůstává trním a křovím. Orientální přísloví | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. N.N. | Detail citátu

Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší. Twain Mark | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..