Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli. Oscar Wilde | Detail citátu

Zprvu si ženy stěžují na dotěrné muže, později na nevšímavé. Milan Kenda | Detail citátu

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen. Charles Baudelaire | Detail citátu

Stará panna nemá o moc větší cenu než nedoručený dopis. Maďarská přísloví | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí. Perská přísloví | Detail citátu

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Yutang Lin | Detail citátu

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě zase více její tělo než její duši. Archias Aulus Licinius | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Když už je nám lhostejná, pak i žena na kolenou je velká přítěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena málokdy žádá o radu před tím, než si jde kupovat svatební šaty. Joseph Addison | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Žena bude raději škaredá s módou, než pěkná proti módě. František Vymazal | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Co žena neudělá na zlost své sokyni. Vzpomínám si, že mi jedna žena věnovala svou lásku proto, že jsem miloval jinou. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..