Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Ženy jsou pro mě totéž co sloni. Rád se na ně dívám, ale nechtěl bych mít žádného doma. William Claude Fields | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy se dělají krásnými jen proto, že oko muže je vyvinuto lépe než jeho mozek. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena bez studu - polévka bez soli. Indická přísloví | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno. Giacomo Casanova | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Kdyby muži vyhynuli. tak bychom si my ženy o tom 3 dny povídaly a pak bychom si našly jiné zvíře. Bubílková Zuzana | Detail citátu

Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže. Řecká přísloví | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Žena, kterou milujeme, jen zřídkakdy uspokojí naše potřeby, a proto ji podvádíme se ženou, kterou nemilujeme. Marcel Proust | Detail citátu

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. Conrad Joseph | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Ženy jsou jako španělské domy. Mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Immanuel Kant | Detail citátu

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..