Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

Autor citátu: Hugo Victor     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Neměla co na sebe. Rozhodla se proto dělat striptérku. Lech Przeczek | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk nedokáže říct ženě něco krásného o ní samé, aby to už dlouho nevěděla. Pierre la Mure | Detail citátu

Jen ve vzácných okamžicích, kdy žena nemyslí na to, co říká, si můžete být jisti, že říká to, co si myslí. Georges Feydeau | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Ženy se snaží být úplně rovnoprávnými s muži, až na ty případy, kdy je těší každá sebemenší pozornost ze strany pánů. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící. František Xaver Šalda | Detail citátu

Nejtěžší pro ženu je namluvit muži, že on bez ní nemůže žít. Charlie Chaplin | Detail citátu

Žena se zamiluje do muže spíše ze žárlivosti na jinou ženu než z obdivu k němu. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví. André Brie | Detail citátu

Když se žena vdává, řekne ano, a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. André Masson | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..