Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného.

Autor citátu: Dušan Radovič     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit. Jean Rostand | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polská přísloví | Detail citátu

Čas věnovaný ženě není ztracený. Je pouze promarněný. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena je geniální jedině v přetvářce. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící. František Xaver Šalda | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona. Arabská přísloví | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajská přísloví | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Duchaplná žena, která je ošklivá, je často zlá z lítosti, že není krásná, zejména když vidí, že krása všechno vyváží. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Je-li žena rezervovaná, tedy určitě ne pro vás. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Jiří Žáček | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Philip Dormer Stanhope Chesterfield | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Jediné hlouposti, jež ženy zajímají, jsou ty, k nimž dávají podnět. Oldřich Fišer | Detail citátu

Ožeň se v každém případě! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, budeš filozofem. Sokrates | Detail citátu

Sukní ženy - třasořitky rozum obloudit si nedej. Lichotně šveholí ona, ale šilhá po tvé sýpce. Hésiodos | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..