Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného.

Autor citátu: Dušan Radovič     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Žena nemá možnost nikdy zmoudřet. Brání jí v tom její přirození, nemyslím to pod břichem, ale v hlavě. Theodore Dreiser | Detail citátu

Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál. Italo Calvino | Detail citátu

Mezi všemi slastmi na nás bezesporu nejvíce působí a dodává naší duši nejvíce energie rozkoš žen. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí. Ihara Saikaku | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena bez poprsí, to je jako postel bez peřin. Anatole France | Detail citátu

Dáma je žena, která činí z mužů gentlemany. Guiness Alec | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Žena si váží více toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo jí zbožňuje. Bidpaj | Detail citátu

Žena, která chce odmítnout řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje chce být přesvědčena. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Je tak mladá a krásná, už nyní můžeme říct: "Jednoho dne bude mít za sebou velmi zajímavou minulost". Alexi Andrejev | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Milenec naučí ženu všechno, co ji manžel zatajil. Balzac Honoré de | Detail citátu

Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". Sophia Lorenová | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši. Oldřich Fišer | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. Jacques Prévert | Detail citátu

Sukní ženy - třasořitky rozum obloudit si nedej. Lichotně šveholí ona, ale šilhá po tvé sýpce. Hésiodos | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Ženy by byly zoufalé, kdyby je příroda stvořila tak, jak vypadají díky módě. Julie Jeanne Éléonore de Lespinasseová | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Nejlepší způsob, jak se zbavit ženy - ukázat jí jen na několik dní způsob života, který jí můžeš poskytnout. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je její nejslabší zbraní - otupí se zvykem. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..