Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají.

Autor citátu: Guitry Sacha     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže. Alexis Carrel | Detail citátu

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí. Markýza du Deffand | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena je nejdokonalejší, když je neženštější. John Milton | Detail citátu

Žena nejhoroucněji milovaná bude vždy nejkrásnější. Anatole France | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Žena se vždy obětuje, pokud ji k tomu dáte příležitost. Je to její oblíbená forma sebeuspokojení. William Somerset Maugham | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Některý ženský jsou strašně dětinský. Nedávno mi jedna vlezla do koupelny a potopila mi všechny moje lodičky. Allen Woody | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Ženy nemají pravdu, chtějí-li se vyrovnat mužům, protože mezi nimi není žádná nerovnost, nikdy nebyla, je pouze podmíněná potřeba. Žena potřebuje muže pro jeho sílu, muž zase ženu pro její slabost. Alexej Pludek | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Žena nespokojená se svým mužem si jej přetváří k obrazu svému. Potom začne být nespokojená se svým obrazem. Ladislav Muška | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Já mám v hlavě mnoho myšlenek, ale marně hledaj mozek. Bílá Lucie | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek. N.N. | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. Asturias Miguel Ángel | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Kdo nemá peněz je chudý, kdo nemá přátel je chudší, ale kdo nemá srdce je nejchudší na světě. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..