Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.

Autor citátu: Conrad Joseph     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Za vším hledej ženu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Mezi "ano" a "ne" ženy se nevejde ani špendlík. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Člověk nedokáže říct ženě něco krásného o ní samé, aby to už dlouho nevěděla. Pierre la Mure | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí. Joubert Joseph | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství. Karl Kraus | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Paul Jean | Detail citátu

Pozorně poslouchej co ti žena radí, abys to mohl udělat naopak. Čečenská přísloví | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Žena nejhoroucněji milovaná bude vždy nejkrásnější. Anatole France | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné se s tím nespokojí. Jablonskij | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žena, která zhřeší a cítí, že nemohla jinak, a přitom je odhodlána za to trpět a ví, že na to doplatí, i když to vlastně není tak docela její vina - taková žena je podle mého názoru daleko morálnější než ostatní. John Erskine | Detail citátu

Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala. Charles Aznavour | Detail citátu

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. Achard Marcel | Detail citátu

Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu. Guy de Maupassant | Detail citátu

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..