Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný. Téma: zdraví | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Téma: pravda | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Téma: osud | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Téma: manželství | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Téma: čas | Detail citátu

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem. Téma: děti | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Téma: život | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Téma: knihy | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Téma: život | Detail citátu

Postavit někomu pomník za živa znamená nedůvěřovat budoucnosti. Téma: čas | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Téma: osud | Detail citátu

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Téma: osud | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Téma: peníze | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Téma: myšlení | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Téma: štěstí | Detail citátu

Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král. Téma: zdraví | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Téma: život | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Téma: ženy | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Téma: čas | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Téma: štěstí | Detail citátu

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak. Téma: hloupost | Detail citátu

Štěstí se dá definovat jen negativně. Téma: štěstí | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Téma: pravda | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Téma: ženy | Detail citátu