Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává.

Autor citátu: Jan Procházka     Téma: děti

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma děti

O kolik ostřejší než hadí zub je nevděčnost vlastního dítěte. Eugene O'Nielle Gladstone | Detail citátu

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonská přísloví | Detail citátu

Nebyl jsem zázračným dítětem - to toho umí, když je dítětem, stejně i jako když dospěje. Will Rogers | Detail citátu

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. Immanuel Kant | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Není špatných dětí bez špatných matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. N.N. | Detail citátu

Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí. Václav Dušek | Detail citátu

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti. Démokritos | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější. Dušan Radovič | Detail citátu

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost. John Ruskin | Detail citátu

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. N.N. | Detail citátu

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden | Detail citátu

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. Winston Churchill | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde | Detail citátu

Nám teď stačí miň dětí - zbytek rámusu obstarávají rádio, kazety a desky. Gabriel Laub | Detail citátu

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. Arabská přísloví | Detail citátu

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ženu napomínej v nepřítomnosti dětí, děti v nepřítomnosti cizích. Ruská přísloví | Detail citátu

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče. Ernest Hemingway | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dítětem a čímkoli, co se dá rozbít. Jeff Rovin | Detail citátu

Děti jsou kotvy, které drží matčin život. Sofoklés | Detail citátu

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce. Japonská přísloví | Detail citátu

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít. Václav Dušek | Detail citátu

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. Oesch | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskyli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Děti jsou naše radost. Vedle toho se člověk z vlastní zkušenosti přesvědčí, že genialita je dědičná. Alexi Andrejev | Detail citátu

Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. Jean Anouilh | Detail citátu

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává. Jan Procházka | Detail citátu

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. Božena Němcová | Detail citátu

Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče. Dušan Radovič | Detail citátu

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. Latinská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..