Další citáty pro téma čas

Stáří je dětství bez iluzí. Jacques Roux | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Mladí jsme, dokud nejsme se světem spokojeni. Staří jsme, když už nejsme se světem spokojeni. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí. Holandská přísloví | Detail citátu

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. Jiří Suchý | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nedělat a vydělávat hodně peněz - tak si mladý člověk představuje ideální kariéru. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. Jan Werich | Detail citátu

Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. To ještě zdaleka nedokazuje, že v krbu není oheň. Maurice Chevalier | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. Elbert Hubbard | Detail citátu

Šedesát let je pro šedesátníka přiměřené stáří. Gabriel Laub | Detail citátu

Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani peníze. Gabriel Laub | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. Albert Camus | Detail citátu

Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let. Charlie Chaplin | Detail citátu

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. N.N. | Detail citátu

Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života. Richard Koch | Detail citátu

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. N.N. | Detail citátu

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob jak žít dlouho. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

V pravý čas - v pravou chvíli. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Stařec je, kdo je o deset let starší než ty. O'Henry | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..