Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.

Autor citátu: Čínská přísloví     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Immanuel Kant | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí. Anglická přísloví | Detail citátu

Stáří přináší ztroskotání. Charles de Gaulle | Detail citátu

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. François Rabelais | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě dopracovat. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Minulost je koulí na noze, kterou člověk vláčí za sebou. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Když je člověk mladý, tak ho neustále něco rozptyluje. Robert Fulghum | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu. Synesius Kyrénský | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Albert Einstein | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc. Georges Friedmann | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..